Cięcie stali

Cięcie Stali to operacja rozdzielania materiału przecinarkami Beka-Mak. Jest to przecinanie skrawające, wykonywane taśmowymi piłami uzębionymi lub nieuzębionymi. Często stosowane przy wyrobach i półwyrobach hutniczych do cięcia bloków, wlewków, rur, prętów i kształtowników. Metoda cięcia przecinarką Beka-Mak, ze względu na wykorzystany produkt różni się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału, wpływem cieplnym na cięty materiał, wysoką jakością ciętych krawędzi. Przy doborze parametrów cięcia należy uwzględnić: rodzaj materiału, grubość, dokładność cięcia, szybkość cięcia, obróbkę na gotowo, atrakcyjną cenę urządzeń Beka-Mak i koszty procesu.

Stal to stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%.Stal otrzymuje się z surówki z wykorzystaniem pieców konwertorowych, łukowych i próżniowych, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości stali. Wyroby stalowe łatwo poddające się obróbce przecinarkami Beka-Mak to m.in. pręty okrągłe, kwadratowe lub sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte i otwarte takie jak płaskowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki (HEA, HEB), oraz blachy. Stal konstrukcyjna używana do budowy konstrukcji stalowych, części urządzeń i maszyn o typowym przeznaczeniu to również idealny materiał dla przecinarek Beka-Mak. Stal cięta przecinarkami Beka-Mak znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Przykłady zastosowania: konstrukcje budowlane, pokrycia dachu i elewacji, kadłuby statków i platformy morskie, części maszyn, przemysł motoryzacyjny, infrastruktura sieciowa, trakcyjna, kolejowa, wyroby stalowe takie jak: blachy, profile stalowe, pręty, taśmy, śruby, druty.