Przecinarki – cięcie kątowe / cięcie proste

Wybór odpowiedniego modelu przecinarki wiąże się przede wszystkim z określeniem jej przeznaczenia, a więc Państwa potrzeb produkcyjnych.

Przecinarki BEKAMAK dają nam możliwość cięcia stali w zakresie od 230 mm di 2500 mm. W zależności od modelu mamy możliwości cięcia kątowego lub prostego, również w seriach pakietowych. Przecinarki tureckiego

1. Rodzaj cięcia: kątowe/ proste

Podstawową kwestią, mającą wpływ na wybór typu przecinarki taśmowej jest określenie jakie cięcia potrzebujemy wykonać- wyłącznie pod kątem prostym, czy pod różnymi kątami oraz w seriach lub pojedynczo. Kluczowym jest, aby określić w stosunku procentowym natężenie cięcia na prosto oraz pod kątem. Informacje te ułatwią wybór prawidłowej przecinarki, co z kolei przekłada się na jakość realizacji obróbki stali.

2. Tryb pracy: automatyczny / półautomatyczny

Na półautomatyczny cykl pracy składają się: uruchomienie procesu cięcia przyciskiem, zamknięcie hydraulicznego imadła, włączenie obrotów taśmy, opuszczenie ramienia, podniesienie ramienia po wykonanym cięciu, otwarcie imadła hydraulicznego. Zadaniem operatora jest przesunięcie materiału o wymagany wymiar. W przecinarkach automatycznych materiał podawany jest do cięcia na zaprogramowany wymiar z dużą precyzją najczęściej za pomocą imadła podającego napędzanego serwomotorem i śrubą kulową. Przecinarki automatyczne charakteryzują się wysoką wydajnością, dlatego znajdują zastosowanie przede wszystkim przy powtarzalnej, wielkoseryjnej produkcji.

3. Konstrukcja przecinarki taśmowej: ramienna / dwukolumnowa

Przecinarki ramienne doskonale sprawdzą się przy cięciu niewielkich gabarytowo materiałów o standardowych twardościach. Ich zaletą jest duża uniwersalność. Natomiast przecinarki dwukolumnowe, charakteryzujące się większą sztywnością, zapewniają wysoką precyzję cięcia oraz pozwalają na skuteczne cięcie materiałów trudnoskrawalnych i o bardzo wysokich twardościach oraz dużych gabarytach. Częstym zastosowaniem dla przecinarek dwukolumnowych jest cięcie pakietowe.

Cięcie metalu

Cięcie metalu jest to proces rozdzielania materiału. Może być wykonane poprzez usunięcie części materiału metodą obróbki ubytkowej (tak jak to ma miejsce przy cięciu na przecinarkach taśmowych BEKAMAK) lub bez jego usuwania metodą obróbki plastycznej. Metoda cięcia materiału ubytkowa charakteryzuje się większą dokładnością oraz jakością cięcia. Proces ten zajmuje dużo więcej czasu niż w przypadku cięcia metalu metodą plastyczną. Do przeprowadzenia tego procesu cięcia metalu metodą ubytkową zalecamy skorzystanie z przecinarki taśmowej automatycznej lub półautomatycznej BEKAMAK wraz z wysokiej jakości taśmą tnącą LENOX .

Cięcie metali możemy także podzielić na dwie metody – cięcie metali na zimno oraz cięcie metali na gorąco.

Cięcie metali metodami na zimno

Przecinanie metalu, bez względu na to, czy ma on postać blachy czy kształtownika, wykonywane jest podobnymi metodami i ma na celu rozdzielenie wiązań atomowych w strukturze metalu bez wpływu na jego właściwości fizyczne i chemiczne. Stosowane metody dobierane są w zależności od takich parametrów, jak grubość materiału, jego rodzaj, pożądana precyzja cięcia czy czas przeznaczony na tę czynność. W praktyce stosuje się metody cięcia na zimno i na gorąco. Do metod na zimno zalicza się przede wszystkim przecinanie skrawające. W procesie tym wykorzystuje się klasyczne piły tarczowe Ileri lub taśmowe BEKAMAK, a także piły bez zębów. Proces ten świetnie sprawdza się podczas przecinania grubych belek, prętów, bloków metalowych i innych tego typu materiałów. Jest to jedna z tańszych metod cięcia metali. Na przecinarkach BEKAMAK możemy ciąć także pakiety co znacznie obniża koszty i przyspiesza operację cięcia.

Z innych metod przecinania metali na zimno jest wykrawanie za pomocą prasy hydraulicznej przy użyciu specjalnego stempla z wykrojnikiem bądź gilotyny. Mniej popularną metodą jest ciecie metalu za pomocą kucia. Proces ten wymaga zastosowania przecinaka a krawędź materiału często jest nierówna i poszarpana.

Do obróbki metali na zimno możemy także zaliczyć cięcie za pomocą strumienia wodnego. Woda często wraz z proszkiem ściernym jest wyrzucana przez wąską dyszę pod dużym ciśnieniem.

Cięcie metali metodami na gorąco

Cięcie termiczne metali różni się od przecinania na zimno tym, że podczas procesu struktura krawędzi ulega zniszczeniu poprzez spalenie, czyli utlenienie. Do tej metody wykorzystuje się urządzenia wyposażone w elektrodę lub drut, a sam proces przypomina nieco spawanie, z tym że efekty są nieco inne, a proces przebiega szybciej. Wśród termicznych metod cięcia metali wyróżnia się cięcie elektroerozyjne drutem oraz cięcie łukowe, które ma jeszcze kilka innych odmian. Uzyskanie efektu przecięcia wymaga otrzymania wysokiej temperatury pozwalającej rozpuścić metal, dlatego w tym procesie stosuje się gazy palne, takie jak acetylen, propan, propylen, gaz ziemny. Cięcie elektroerozyjne drutem sprawdza się podczas wycinania precyzyjnych kształtów z większej powierzchni materiału i wykonywane jest metodą iskrową przy pomocy cienkiego drutu.

Cięcie łukowe to proces zróżnicowany zależnie od tego, jaka metoda, materiał czy narzędzie zostały wykorzystane w tym procesie. Standardowo wyróżnia się cięcie łukowo-powietrzne elektrodą grafitową, łukowo-tlenowe, łukowe elektrodą otuloną, łukowe metodą GTA, łukowe metodą GMA, plazmowe, laserowe. Poszczególne metody wykorzystywane są w cięciu różnych metali, zależnie od stopnia ich twardości czy właściwości fizycznych. Przykładowo zaletą cięcia laserowego jest otrzymanie bardzo precyzyjnych, gładkich krawędzi i szybkie wykonanie cięcia. Z drugiej strony proces ten związany jest z dużym hałasem i intensywnym promieniowaniem świetlnym oraz emisją szkodliwych gazów.

Cięcie stali

Cięcie Stali to operacja rozdzielania materiału przecinarkami Beka-Mak. Jest to przecinanie skrawające, wykonywane taśmowymi piłami uzębionymi lub nieuzębionymi. Często stosowane przy wyrobach i półwyrobach hutniczych do cięcia bloków, wlewków, rur, prętów i kształtowników. Metoda cięcia przecinarką Beka-Mak, ze względu na wykorzystany produkt różni się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału, wpływem cieplnym na cięty materiał, wysoką jakością ciętych krawędzi. Przy doborze parametrów cięcia należy uwzględnić: rodzaj materiału, grubość, dokładność cięcia, szybkość cięcia, obróbkę na gotowo, atrakcyjną cenę urządzeń Beka-Mak i koszty procesu.

Stal to stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%.Stal otrzymuje się z surówki z wykorzystaniem pieców konwertorowych, łukowych i próżniowych, pozwalających na uzyskanie wysokiej jakości stali. Wyroby stalowe łatwo poddające się obróbce przecinarkami Beka-Mak to m.in. pręty okrągłe, kwadratowe lub sześciokątne, rury okrągłe, profile zamknięte i otwarte takie jak płaskowniki, kątowniki, ceowniki, teowniki, dwuteowniki (HEA, HEB), oraz blachy. Stal konstrukcyjna używana do budowy konstrukcji stalowych, części urządzeń i maszyn o typowym przeznaczeniu to również idealny materiał dla przecinarek Beka-Mak. Stal cięta przecinarkami Beka-Mak znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach techniki. Przykłady zastosowania: konstrukcje budowlane, pokrycia dachu i elewacji, kadłuby statków i platformy morskie, części maszyn, przemysł motoryzacyjny, infrastruktura sieciowa, trakcyjna, kolejowa, wyroby stalowe takie jak: blachy, profile stalowe, pręty, taśmy, śruby, druty.