Przecinarki – cięcie kątowe / cięcie proste

Wybór odpowiedniego modelu przecinarki wiąże się przede wszystkim z określeniem jej przeznaczenia, a więc Państwa potrzeb produkcyjnych.

Przecinarki BEKAMAK dają nam możliwość cięcia stali w zakresie od 230 mm di 2500 mm. W zależności od modelu mamy możliwości cięcia kątowego lub prostego, również w seriach pakietowych. Przecinarki tureckiego

1. Rodzaj cięcia: kątowe/ proste

Podstawową kwestią, mającą wpływ na wybór typu przecinarki taśmowej jest określenie jakie cięcia potrzebujemy wykonać- wyłącznie pod kątem prostym, czy pod różnymi kątami oraz w seriach lub pojedynczo. Kluczowym jest, aby określić w stosunku procentowym natężenie cięcia na prosto oraz pod kątem. Informacje te ułatwią wybór prawidłowej przecinarki, co z kolei przekłada się na jakość realizacji obróbki stali.

2. Tryb pracy: automatyczny / półautomatyczny

Na półautomatyczny cykl pracy składają się: uruchomienie procesu cięcia przyciskiem, zamknięcie hydraulicznego imadła, włączenie obrotów taśmy, opuszczenie ramienia, podniesienie ramienia po wykonanym cięciu, otwarcie imadła hydraulicznego. Zadaniem operatora jest przesunięcie materiału o wymagany wymiar. W przecinarkach automatycznych materiał podawany jest do cięcia na zaprogramowany wymiar z dużą precyzją najczęściej za pomocą imadła podającego napędzanego serwomotorem i śrubą kulową. Przecinarki automatyczne charakteryzują się wysoką wydajnością, dlatego znajdują zastosowanie przede wszystkim przy powtarzalnej, wielkoseryjnej produkcji.

3. Konstrukcja przecinarki taśmowej: ramienna / dwukolumnowa

Przecinarki ramienne doskonale sprawdzą się przy cięciu niewielkich gabarytowo materiałów o standardowych twardościach. Ich zaletą jest duża uniwersalność. Natomiast przecinarki dwukolumnowe, charakteryzujące się większą sztywnością, zapewniają wysoką precyzję cięcia oraz pozwalają na skuteczne cięcie materiałów trudnoskrawalnych i o bardzo wysokich twardościach oraz dużych gabarytach. Częstym zastosowaniem dla przecinarek dwukolumnowych jest cięcie pakietowe.